twitter
rss
Mari bercerita : Aktiviti Harianku
 Cadangan masa
40 minit
Tunjang utama
Sains dan Teknologi
Standard Pembelajaran Utama
ST 10.1.3 Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti
Contoh: 7 pagi – 12 tengah hari
Standard Pembelajaran lain yang disepadukan
BM 2.4.1 Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah.
KT 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas.
Objektif pelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
a) menyatakan aktiviti yang biasa dilakukan pada waktu pagi, tengahari petang dan malam.
Konsep utama
Kita mengikuti rutin yang tertentu dalam sehari.
Kosa kata
Rutin, pagi petang, malam, makan, tidur dan bangun.
Alatan dan bahan
Kad gambar aktiviti dan lembaran kerja.
Langkah Pengajaran
 
1.      Guru dan murid menyanyikan lagu “Bangun Pagi”.
                 
               Bangun pagi, gosok gigi
               Cuci muka dan mandi
               Minum susu, makan roti
               Pergi sekolah, suka hati
 
2.      Guru meminta murid menceritakan tentang rutin harian yang terdapat dalam lagu.
 
3.      Guru menunjukkan empat gambar aktiviti yang biasa dilakukan dan bersoaljawab dengan murid tentang kandungan gambar tersebut.
 
4.      Guru meminta murid menyusun gambar 1-4 mengikut urutan yang betul.
 
5.      Guru menyoal murid tentang waktu mereka menjalankan aktiviti dalam gambar 1-4.
 
6.      Guru membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran tentang rutin harian yang telah dilalui oleh murid sepanjang hari dari pagi hingga malam.
 
7.      Murid menyanyi lagu “Bangun Pagi” dengan melakukan pergerakan kreatif.
  


Kereta Api Berbunyi
 


Cadangan masa
30 minit
Tunjang utama
Perkembangan Fizikal dan Estetika
Standard Pembelajaran Utama
KTI 2.1.9 Menyanyi mengikut tempo
Standard Pembelajaran lain yang disepadukan
PSE 1.1.4 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengikut sesuatu perkara atau peristiwayang telah berlaku.
Objektif pelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
 a)Menyanyi mengikut tempo dengan betul.
 b)Meluahkan perasaan berkenaan lagu yang dinyanyikan dengan pergerakan badan yang dilakukan.
Konsep utama
Mengenal tempo lagu.
Kosa kata
Laju dan perlahan.
Alatan dan bahan
Carta seni kata lagu.

Langkah Pengajaran.
 
1.      Murid diberi kad nombor 1-6 dan diminta berbaris mengikut nombor yang diberikan.
 
2.      Guru membimbing murid untuk membuat pergerakan kereta api laju dan perlahan.
 
3.      Guru mempamerkan carta seni kata lagu “Kereta Api”
 
                  Kereta Api   
 
         Cus…Cus…cus… kereta api
         Cus…Cus…Cus…Cus bunyinya
         Laju-laju ke depan, hebat sekali.
         Tar…Tar…Tar bunyi roda
         Tar…Tar…Tar ku gembira
         Aku merasa bangga.
 
4.      Guru membimbing murid membacakan seni kata lagu baris demi baris.
 
5.      Guru membimbing murd menyanyi lagu mengikut tempo.
 
6.      Guru dan murid berbincang tentang nyanyian dan tempo lagu tersebut.
 
7.      Murid menyanyikan lagu mengikut tempo laju dan perlahan sambil membuat pergerakan kereta api laju dan perlahan.
 
8.      Murid menyatalkan perasaan mereka selepas menyanyikan lagu itu.


Kebersihan pakaian
 
 
 
 
Cadangan masa
60 minit
Tunjang utama
Perkembangan Fizikal dan Estetika
Standard Pembelajaran Utama
PFK 4.1.8 Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki.
Standard Pembelajaran lain yang disepadukan
BM 2.1.3 Berbual menggunakan bahasa mudah.
Objektif pelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
 a)Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian.
 b)Menjalankan aktiviti mencuci pakaian.
Konsep utama
Cara mencuci sapu tangan yang betul.
Kosa kata
Sapu tangan, berus dan sabun.
Alatan dan bahan
Sapu tangan, sabun dan berus 
Langkah Pengajaran.
 
1.      Guru bersoaljawab dengan murid mengapa kita perlu menjaga kebersihan pakaian.
 
2.      Guru menerangkan kepada murid tentang aktiviti yang akan dijalankan.
 
3.      Guru menunjukkan cara mencuci pakaian dengan cara yang betul.
 
4.      Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
 
5.      Guru membimbing murid mencuci sapu tangan dengan cara yang betul.
 
6.      Guru mengdarkan lembaran kerja dan meminta murid mewarnakan peralatan yang digunakan untuk mencuci pakaian/sapu tangan.
 
7.      Guru mempamerkan hasil kerja murid yang telah siap diwarnakan.
 
 
0 comments:

Post a Comment